Palvelut

Constlog Oy tarjoaa seuraavat palvelut:
- Rakennuslogistiikkapalvelut
- Työmaapalvelut
- Internetpohjainen rakennustyömaan logistiikan hallintaohjelmisto
- Pölynhallintasuunnitelmat ja toteutus

TYÖMAALOGISTIIKAN PALVELUKUVAUS

Tulevien materiaalivirtojen ja lähtevien kuormien hallinta sekä resurssivaraukset

Logistiikkapalveluiden toteuttaminen

Tulevan kuorman vastaanotto