Laatupolitiikka

Me ConstLogilla uskomme siihen, että jokainen rakennustyömaa voi olla samaan aikaan äärimmäisen tuottava, turvallinen ja miellyttävä paikka tehdä töitä, kun työmaalogistiikka on kunnossa.
 
 • ConstLog Oy noudattaa ISO 9001:2015 standardia kaikessa toiminnassaan.
 • Parannamme ja kehittämme rakennuslogistiikka- ja työmaapalveluita yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmien kanssa huomioiden muuttuvan lainsäädännön vaatimukset.
  • Hyvällä työmaalla jokainen tietää tehtävänsä, tavarat ovat saatavilla ja järjestelmällisyys luo tehokkuutta.
  • Haluamme nostaa työmaiden toimivuuden aivan uudelle tasolle.
 • Panostamme henkilöstön ja kumppaneiden osaamiseen ja menetelmien kehittämiseen.
 • Seuraamme ja mittaamme tavoitteisiin pääsemistä sekä viestimme tuloksista säännöllisesti.
 • Pyrimme vastuullisuuteen kaikessa toiminnassamme. Työturvallisuus ja työhyvinvointi on keskeinen arvo kaikessa toiminnassamme.

Arvot

1.TEHOKKUUS
 • Etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja kehittääksemme työmaista yhä tehokkaampia.
2.TURVALLISUUS
 • Emme koskaan tee kompromisseja turvallisuudessa.
3.LAADUKKUUS
 • Mitä tahanta teemme, teemme sen aina niin hyvin kuin pystymme.
4. VASTUULLISUUS
 • Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita
 • Otamme huomioon ympäristö näkökannan ja toimimme sen edun mukaisesti

Visio

 • ConstLog Oy:n visiona on olla Suomen suurin rakennuslogistiikka ja työmaapalveluita tuottava yritys.
 • Haluamme olla asiakkaillemme haluttu kumppani.
 • Kehittämme ja parannamme rakentamisen prosesseja luoden kustannussäästöjä ja laatua.
 • Pyrimme laajentamaan toimintaamme maan laajuiseksi.
 • Teemme rakennustyömaista paikkoja, joissa jokaisella on hyvä olla. Uskomme näet hyvinvoinnin olevan paras keino luoda ylivertaista tuottavuutta.

Missio

Autamme asiakkaitamme tehostamaan toimintojaan tarjoamalla heille palveluita, joilla he pystyvät säästämään kustannuksissa, parantamaan työturvallisuutta, pysymään laatutavoitteissaan ja sujuvoittamaan rakennusprojektin edistymistä siten, että aikatauluviiveiltä vältyttäisiin. Parannamme asiakkaidemme rakennustyömaiden tehokkuutta ja hyvinvointia tarjoamalla uusia, yhä tuottavampia työmaalogistisia ratkaisuja.